Obsah

'Malí architekti aneb jak děti v Jalubí projektovali dětské hřiště'

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR poskytlo pro rok 2008 z programu Podpora obnovy venkova, dotačního titulu č. 2 dotaci ve výši 300.000,- Kč. Podmínkou získání dotace bylo předchozí téměř celoroční zapojení dětí do tohoto projektu. Celkové náklady na pořízení dětského hřiště převýší 600.000,- Kč.

 

 

Stránka

  • 1

Teréní úpravy před dokončením - foto ze dne 11.9.08

Teréní úpravy před dokončením - foto ze dne 11.9.08

Po dokončení teréních úprav

Po dokončení teréních úprav


Stránka

  • 1