Obsah

Nové stejnokroje sportovního družstva žen

Nové vycházkové stejnokroje sportovního družstva žen a vedoucích družstev žáků požárního sportu SDH Jalubí

Příspěvek nadace DKS pomohl obléci družstvo žen a vedoucí družstev žáků požárního sportu SDH Jalubí do vycházkových stejnokrojů. Nadace na tento projekt poskytla finanční částku ve výši Kč 20.000,- a výrazně tak přispěla k jeho realizaci.

K založení sportovního družstva žen došlo na podzim 2006, registrováno u Okresního sdružení k 1.1.2007. Již v prvním roce se toto družstvo probojovalo mezi 8 nejlepších družstev Zlínského kraje a postoupilo do krajského kola v požárním sportu. Členky tohoto družstva se velkou měrou podílí na výchově mládeže, kdy spolu s muži mají na starosti 2 družstva žáků.

Realizací projektu je tak zabezpečena důstojná reprezentace sportovních družstev i celé hasičské obce při sportovních, společenských a kulturních příležitostech.

Nové stejnokroje viz fotografie pod textem
 

 

Stránka

  • 1

SDH Jalubí - Slavnost 'Boží tělo'

SDH Jalubí - Slavnost 'Boží tělo'

SDH Jalubí - před řazením do průvodu při příležitosti slavnosti 'Boží tělo'

SDH Jalubí - před řazením do průvodu při příležitosti slavnosti 'Boží tělo'


Stránka

  • 1