Obsah

OPRAVA SOCHY SV. JANA NEPOMUCKÉHO

.

Dne 12.července 2016 byly zahájeny restaurátorské práce sochy sv. Jana Nepomuckého. Práci provádí MgA. Tomáš Martinák. Na doporučení oddělení památkové péče Městského úřadu Uh. Hradiště a rozhodnutí Krajského úřadu bude socha nově umístěna do travnaté plochy před budovu obecního úřadu, čímž bude dosaženo snížení přenášení otřesů z provozu na silnici a uvolnění

místa na chodníku.  

Při odstraňování  betonového základu před zadlážděním plochy pod stávajícím křížem byla objevena nádoba se záznamem o opravě v roce 1925. Doposud bylo známo, že předchozí oprava sochy  byla v roce 1994. O dřívějších opravách se záznamy nenacházely.

 

Odkaz  Foto nálezu záznamu z r. 1925. zde