Obsah

Rozsvěcování vánočního stromu

Dne 6.12.2019 proběhlo tradiční rozsvěcování vánočního stromu a Mikulášská nadílka. Součástí byl také jarmark výrobků dětí ze ZŠ a MŠ Jalubí a dílničky se SVČ Klubko Staré Město. Vystoupily děti ze ZŠ a MŠ Jalubí a také mužský pěvecký sbor S-L-Z-A.