Obsah

Setkání jubilantů 1. pololetí roku 2019

Dne 15.3.2019 proběhlo na obecním úřadě setkání jubilantů 1. pololetí roku 2019.
Tohoto setkání se zúčastnilo 10 jubilantů ze 14.