Obsah

Setkání jubilantů 2. pololetí 6.9.2019

Dne 6.9.2019 proběhlo na obecním úřadě setkání jubilantů druhého pololetí roku 2019.
Tohoto setkání se zúčastnilo 9 jubilantů.