Navigace

Obsah

Základní škola - zateplování budovy a výměna oken

Po rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí byly dne 18.8. 2008 zahájeny práce na zateplení objektu a výměny oken ZŠ v Jalubí v rámci prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie s cílem dosažení snížení spotřeby energie, emisí a zlepšení pohody pro žáky. Celkové uznatelné náklady na akci činí 3.008.100 Kč, z toho je příspěvek OPŽP 2.556.885 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 150.405 Kč (5 %) a obec hradí z vlastních zdrojů 300.810,- Kč (10 %).

 

 

Stránka

  • 1

foto ze dne 19.8.2008 - výměna oken

foto ze dne 19.8.2008 - výměna oken

foto ze dne 3.9.2008 - zateplování budovy provedení výměny oken

foto ze dne 3.9.2008 - zateplování budovy provedení výměny oken

pohled na základní školu po dokončení

pohled na základní školu po dokončení


Stránka

  • 1