Navigace

Obsah

Návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce

Žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu

Žádost o vydání opisu matričního dokladu

Žádost o změnu jména nebo příjmení

 

Půjčka z Fondu rozvoje bydlení obce Jalubí

 

Přidělní bytu v bytovém domě s podporovanými byty