Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška Obce Jalubí č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jalubí

 

Obecně závazná vyhláška Obce Jalubí č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

Obecně závazná vyhláška Obce Jalubí č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

 

Obecně závazná vyhláška Obce Jalubí č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství