Obsah

Logo MMR

Projekt "Oprava místní komunikace a chodníků - místní část Hrnčíře a Chrástka" byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Podpora rozvoje regionů Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 600.000 Kč.