Obsah

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR přiznává za umístění v soutěži Vesnice roku 2016 dotaci ve výši 600.000 Kč, která bude použita na spolufinancování obnovy komunikace          a chodníků v místních částech Hrnčíře a Chrástka.