Obsah

Mateřská škola Jalubí - zateplení budovy v rámci OPŽP- prioritní osa 3

Mateřská škola Jalubí - zateplení budovy v rámci OPŽP- prioritní osa 3

Mateřská škola - zateplování budovy a výměna oken

Po rozhodnutí ministra životního prostředí ČR o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životního prostředí byly dne 18.8. 2008 zahájeny práce na zateplení objektu a výměny oken MŠ v Jalubí v rámci prioritní osy 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie s cílem dosažení snížení spotřeby energie, emisí a zlepšení pohody pro děti. Celkové uznatelné náklady na akci činí 1.807.400 Kč, z toho je příspěvek z OPŽP1.536.290 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 90.370 Kč (5 %) a obec hradí z vlastních zdrojů 180.740 Kč (10 %).