Obsah

 

Projekt Modernizace multimediální učebny a realizace bezbariérovosti v ZŠ Jalubí řeší stavební práce a pořízení vybavení do jedné odborné učebny ve vazbě na klíčové kompetence: cizí jazyk, přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi. Součástí projektu je zajištění bezbariérového přístupu mezi budovami ZŠ. Cílem projektu je investiční podpora výuky cizích jazyků a přírodních věd a dále práce s digitálními technologiemi, díky čemuž dojde ke zkvalitnění podmínek pro výuku a dostupnost.

Modernizace multimediální učebny a realizace bezbariérovosti v ZŠ Jalubí

Evropská unie podpořila projekt "Modernizace multimediální učebny a realizace bezbariérovosti v ZŠ Jalubí", projekt č. CZ.06.4.59/0.0/16_075/0007584.