Obsah

Revitalizace středu obce Jalubí

vlajka EUlogo

Na základě rozhodnutí Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, ze dne 11. 6. 2013, a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace, ze dne 10. 12. 2013, byla dne 12. 5. 2014 zahájena fyzická realizace projektu "Revitalizace středu obce Jalubí". Tento projekt byl schválen v rámci operačního programu ROP NUTS II Střední Morava, prioritní osy 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova.

Na financování celkových nákladů projektu ve výši 8 677 000 Kč byla přiznána prostřednictvím Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj, resp. Regionálního operačního programu Střední Morava, ve výši do 5 732 000 Kč. Uvedené hodnoty jsou vč. DPH.

Projekt zahrnuje: rekonstrukci komunikace a chodníků, vegetační úpravy, odstavná stání, vybavení středu obce mobiliářem. Součástí projektu je dále umístění prodejního stánku pro dojíždějící prodejce, informačních tabulí a rekonstrukce historické studny zvané "Lázně".

O postupu prací včetně fotodokumentace Vás budeme informovat na našich stránkách.