Obsah

Logo ZK

Na základě smlouvy o poskytnutí kombinované dotace z Fondu Zlínského kraje, č. D/0023/2020/KH ze dne 12.5.2020, byla poskytnuta kombinovaná dotace ve výši 130.708,- Kč na "Nákup dýchací techniky a zásahových přileb"pro jednotku SDH Jalubí.