Obsah

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byla z prostředků Zlínského kraje v roce 2017 poskytnuta dotace ve výši 300.000 Kč na pořízení dopravního automobilu pro jednotku SDH Jalubí.

Nový automobil pro jednotku SDH Jalubí