Obsah

Restaurování kříže

Rozhodnutím Zastupitelstva Zlínského kraje byla z prostředků Zlínského kraje v roce 2008 přiznána dotace ve výši Kč 40.000,- na restaurování kříže u domu č.p. 409 v Jalubí.
 

Stránka

  • 1

Kříž na Bařinkách po dokončení restaurace - srpen 2008

Kříž na Bařinkách po dokončení restaurace - srpen 2008


Stránka

  • 1