Obsah

Placení poplatků bezhotovostní platbou na účet obce č. 4124721/0100:

  • poplatek za provoz hřbitova 130 Kč, variabilní symbol 3632 a číslo popisné
  • poplatek za psa 120 Kč, poplatek za psa, jehož majitelem je osoba starší 65 let 60 Kč, variabilní symbol 1341 a číslo popisné
  • poplatek za svoz a likvidaci odpadu 250 Kč/osoba/pololetí, variabilní symbol 1340 a číslo popisné
  • poplatek za stočné 275 Kč/osoba/pololetí, variabilní symbol 2321 a číslo popisné

 

Od 1.1.2021 se mění cena za vykopání hrobu na 4.000 Kč/1 hrob.