Obsah

Začátkem letošního roku začala probíhat plánovaná rekonstrukce naší obřadní síně. Původní podoba obřadní síně pocházela z roku 1980 a její vybavení již bylo zastaralé. Novou, a tedy již současnou podobu navrhla Ing. arch. Jana Dvouletá, rodačka z Jalubí.  

Při rekonstrukci bylo odstraněno původní vybavení, proběhly stavební úpravy a nová elektroinstalace. Novým vybavením interiéru vznikl na úřadě reprezentativní prostor, který bude sloužit nejen ke svatebním obřadům, ale i dalším společenským akcím. Cílem bylo prostor odlehčit, dodat mu vzdušnost, lehkost a vznešenost.

Doufáme, že těm, kteří zde budou prožívat slavnostní okamžiky, nová obřadní síň přispěje k prožitku radosti z těchto chvil.

Obřadka 1obřadka2bbřadka 3bbřadka 4